Varasto logistisesti toimivana kokonaisuutena

Hyllyjärjestelmien suunnittelu, asennus ja muutostyöt, Lehto Group Oy

Aiemmat varastot alkoivat jäädä pieniksi, koska tuotanto kasvoi hurjaa vauhtia ja uuden materiaalin määrä kasvoi jatkuvasti. Kun varastoja alkoi olla useita ja materiaalit useassa paikassa, logistiikka ei enää toiminut halutulla tavalla. Tiedossa oli, että tuotanto on kasvussa ja näin ollen logistiikan kapasiteetin pitää kasvaa rinnalla. Eri materiaaleille haluttiin sopivat varastopaikat ja varasto kokonaisuutena logistisesti toimivaksi. Päätös kahden uuden keräilytrukin hankinnasta oli ensimmäinen syy uusien varastohyllyjen hankkimiselle. Toinen syy oli asiakkaan vaatimus erottaa pakkausmateriaalit kaikesta muusta verkkoaidalla. Tämä merkitsi jo aiemmin hankittujen hyllyjen purkamista ja mitoittamista uudelleen.

 

Lehto Group Oy_hyllykuva

Intologilta löysimme tähän sopivat ratkaisut. 1300 m2 tilaan saimme noin 2300 varastopaikkaa, mikä riittää hyvin materiaalitarpeisiimme. Pieneen tilaan saatiin runsaasti varastopaikkoja kapeakäytäväratkaisun ansiosta. Keräilytrukkeina käytettävät kombitrukit ovat nopeita kapeissa hyllyväleissä, ja käytävät eivät vie turhaa tilaa. Intolog oli koko projektissa hyvin mukana ja apua haasteisiin sai hyvin. Eri materiaalien varastointiin löydettiin optimaaliset ratkaisut ja tämä mahdollisti helppokäyttöisen ja selkeän varastolayoutin. Ennen kaikkea työergonomia ja turvallisuus paranivat huomattavasti. Materiaalit on nyt keskitetty pääasiassa yhteen paikkaan ja kokonaisuuden hallinta on yksinkertaisempaa.

Suomalaista sisälogistiikkaa ja varasto-osaamista hyödynnettiin seuraavissa:

 1. hyllyjärjestelmien suunnittelu-, asennus- ja muutostyöt
 2. logistiikkakeskuksen kapeakäytävähyllystö (kuormalavahyllyt)
 3. ulokehyllyt
 4. vetotasot
 5. törmäyssuojat
 6. keräilytrukit (kombitrukit ja lavansiirtäjät)
 7. trukkien induktio-ohjaus
 8. verkkoelementit


   
  Intolog _Jukka Backman

Huomattava varastokapasiteetin nosto Kasten -satelliittihyllystöillä

Lue asiakastarina