Intolog palvelee, etsi lähin myyjäsi!

Aloita projekti järjestyksen ja siisteyden edistämiseksi

 Näin järjestysprojekti voi edetä

 

1. Poista tarpeeton tavara

 • Poista työpisteistä ja yhteisiltä alueilta kaikki tavara, jota ei tarvita kuukauden sisällä. Tarpeellisille tavaroille määritellään säilytyspaikka muualta. Kaikki tarpeeton siirretään kierrätykseen.
 • Työpisteessä ylimääräistä voivat olla työkalut, raaka-aineet, varastoitavat tuotteet, paperit, romut ym. Vain pientä osaa tavaroista tarvitaan päivittäin.

2. Määrittele jäljelle jääneille tavaroille säilytyspaikka

 • Säilytyspaikan tulee olla käytännöllinen ja riittävän lähellä käyttöpaikkaa.
 • Työssä välttämättömät tavarat järjestetään siten, että ne löytyvät helposti.
 • Säilytyspaikat merkitään selkeästi. Jokaisen tulee tietää säilytyspaikka.
 • Varastoitavalle tavaralle määritetään enimmäismäärä.
 • Tarvittaessa hanki lisää hyllyjä, kaappeja, jäteastioita tai muuta säilytystilaa. Huomaa, että heitteille jätetyt tavarat vievät moninkertaisesti enemmän tilaa kuin huolella järjestetyt.

3. Huolehdi työympäristön puhtaudesta

 • Työpisteet on järjestettävä siten, että ne on helppo pitää puhtaina. Huolehdi myös, että puhdistamiseen tarvittavat välineet ovat kaikkien saatavilla.
 •  Öljy, leikkuunesteet, työstetyt lastut ym. siivotaan pois sotkemasta työpisteitä ja käytäviä. Siisti ja järjestyksessä oleva työympäristö vähentää työtapaturmien riskiä.
 •  Toimintahäiriöt ja epäsäännöllisyydet havaitaan helposti, kun työpiste on siisti.

4. Sovi uusista toimintatavoista

 • Se, joka tavaraa käyttää, palauttaa sen paikalleen.
 • JTyöympäristön ja yhteisten alueiden järjestyksestä ja siisteydestä huolehtiminen kuuluu jokaiselle. Myös turvallisuudesta huolehtiminen on jokaisen asia. Jätteet kuuluvat jäteastiaan oikein lajiteltuina.
 • Myös henkilökohtainen siisteys ja työturvallisuus tulee huomioida kuten asianmukainen vaatetus, kengät, suojalasit, käsineet ja kuulosuojaimet.
 • Sovituista menettelytavoista tulee muodostua jatkuva, kehittyvä toimintatapa.

5. Seuraa toimintatapojen noudattamista ja anna palautetta

 • Seuraa säännöllisesti sovittujen toimintatapojen noudattamista ja järjestyksen ja siisteyden tasoa.
 • Anna palautetta positiivisella tavalla. Hyödynnä esimerkiksi säännöllisellä mittauksella saatuja tuloksia ja aseta ne näkyville.

Yleisimmät järjestyksen ja siisteyden kehittämisohjelmat
työpaikoille ovat Työterveyslaitoksen TUTTAVA ja Japanista
peräisin oleva 5S-menetelmä.