Intolog palvelee, etsi lähin myyjäsi!

Kevyt läpivirtaushylly

Kevyet läpivirtaushyllyt soveltuvat laatikko- ja yksittäistuotekeräilyyn. Muiden varastokalusteiden tapaan ne voidaan toteuttaa lukuisina eri ratkaisuina asiakkaan tarpeen mukaan. Niiden rakenne on modulaarinen, joten on mahdollista toteuttaa täysin asiakkaan tarpeen mukainen ratkaisu muiden varastokalusteiden tapaan.

Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota työergonomiaan. Hyllyjen rakenteen ansiosta työskentelyasennot ja oikeat keräilyetäisyydet vähentävät turhaa kurottelua ja rasitusta.

Ratkaisu 1

Lisää tehokkuutta olemassa olevaan varastoon.

Kuormalavavarastossa olevan pientavaran keräily-käytävän saa helposti eriytettyä trukkiliikenteestä muuntamalla ylhäällä sijaitsevat reservipaikat Pushback-radoilla käytettäviksi.
 • Helposti toteutettavissa myös olemassa olevaan kuormalavahyllystöön.
 • Pientavaran keräily ja yläpuolisten lavapaikkojen käsittely tapahtuvat omilta erillisiltä käytäviltään.
 • Kahden lavan syvyiset reservipaikat ylhäällä toteutettuna Pushback-radoilla.
 • Alaosan läpivirtausradat voidaan asentaa pylvään kiinnikkeillä olemassa oleviin vakiokuormalava-hyllyihin.
Ratkaisu 2
Yksittäisten pientavaroiden ja varastointi-/
myyntipakkausten keräilyn
kompakti yhdistäminen.
Kun lattiatasoon asennettu läpivirtausrata yhdistetään
yläpuoliseen kevyeen läpivirtaushyllyyn, tulee yksittäis-tuotteiden ja varastointi-/myyntiyksiköiden keräily samasta keräilypisteestä mahdolliseksi. Työstä tulee tehokasta ja nopeaa.
 • Lyhentää keräilymatkoja.
 • Tasoittaa työmäärää eri keräilypisteissä.
 • Keräily ja varastopaikkojen täyttö tapahtuvat eri käytäviltä.
Ratkaisu 3
Pientavaran keräilyä kevyistä läpivirtaushyllyistä tehostetaan kuljettimilla.
Vapaalla rullakuljettimella olevia keräilylaatikoita voidaan siirtää ergonomisesti ja nopeasti läpi koko keräilyalueen. Valmiiksi kerätyt tilaukset siirretään taaemmalle kuljettimelle, joka vie laatikot pakattavaksi lähetysalueelle.
 • Valmiiksi kerättyjen tilausten siirto automaattisesti lähetysalueelle.
 • Keräily ja kevyiden läpivirtaushyllyjen täyttö tapahtuvat eri työkäytävillä.
 • Keräilypaikkojen täyttö nopeasti yläpuolella sijaitsevilta reservipaikoilta.

Ratkaisu 4

Lisää turvallisuutta pientavarakeräilyyn eräilytunneleiden vulla.

Keräilytunnelin päälle asennettavat läpivirtausradat
toimivat keräilykäytävän tuotteiden reservivarastona.
 • Turvallinen pientavaran keräilykäytävä.
 • Erilliset työkäytävät keräilylle ja yläpuolisten läpivirtaushyllyjen täytölle ja purulle.
 • Pientavarahyllyjen täyttö nopeaa, lyhyet siirtomatkat, nopea keräilyhyllystön täyttö.
 • Erinomainen tilankäytön tehokkuus.

Ratkaisu 5

Korkean tason keräilyä kevyistä
läpivirtaushyllyistä.

Välitasoille asennetuilla kevyillä läpivirtaushyllyillä lisätään keräilykapasiteettia hyödyntämällä varastotilan vapaa korkeus. Hyllyt täytetään keräilyalueen edessä olevasta kuormalavahyllystä. Keräilykäytävän keskellä olevat rullakuljettimet tehostavat keräilyä.
 • Keräilyn ja täytön työkäytävät erillään.
 • Tuotteet aina saatavilla, nopeat täytöt viereisestä reservipaikka-kuormalavahyllystä.
 • Tilan korkeus hyödynnettävissä täysmääräisesti.

Ratkaisu 6

Kevyet läpivirtaushyllyt välitasoilla.

Kevyet läpivirtaushyllyt voidaan asentaa kahteen tai useampaan kerrokseen. Jokaisen keräilykäytävän keskellä on rullakuljetin helpottamassa laatikoiden siirtoa. Täyttö toteutettu joko korkeakeräilijällä tai kuljettimilla.
 • Tehokas tilankäyttö.
 • Erilliset työkäytävät keräilylle ja täytölle.
 • Nopea täyttö.
Tutustu myös FlexFlow-läpiviratushyllyihin , joita käytetään mm. tuotantolinjojen komponenttivarastoina.