Intolog palvelee, etsi lähin myyjäsi!

Meluntorjunta

Melu on yksi laajimmista ja häiritsevimmistä työympäristön ongelmista ja suurin yksittäinen ammattitauteja aiheuttava työympäristön haitta. Melualtistus vaikuttaa työntekijän keskittymiskyvyn lisäksi suorituskykyyn ja jopa käyttäytymiseen. Meluntorjunnalla voidaan parantaa työympäristön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja tuottavuutta. Samalla yrityksen imago paranee, henkilöstön vaihtuvuus vähenee ja viime kädessä tuotteiden laatukin paranee.

Melua tuottava laite voidaan eristää ja työtilaan tunkeutuvaa ääntä voidaan vaimentaa ääntä imevillä rakenteilla.

Vasta viimeisenä mahdollisuutena otetaan kuulosuojaimet käyttöön.

Kysy lähimmästä Intolog-pisteestä tarpeeseesi sopivia akustiikkaseiniä tai melua vaimentavia seinäjärjestelmiä.


Mikä on melua?

 • Melu on häiritsevää tai terveydelle haitallista ääntä.
 • Kaikki sellainen ääni, jota ei haluaisi kuulla ja joka häiritsee keskittymistä.
 • Äkilliset, vaihtelevat ja korkeataajuiset äänet, vaikkeivät olisi kovin voimakkaitakaan.

Melun enimmäistasot

 • Rutiininomaisessa työssä < 65 dB.
 • Keskittymistä vaativassa työssä < 45 dB.
 • Jatkuva työskentely voimakkaassa, yli 85 dB:n melussa voi
 • aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita.
 • Työntekijälle on tarjottava suojausta, kun melu ylittää 80 dB.

Melun torjunta

 • Ensisijainen menetelmä on estää melun synty hankkimalla vähämeluisia laitteita ja pitämällä ne kunnossa.
 • Seuraavaksi pyritään eristämään meluavat laitteet.
 • Jos melua tunkeutuu työtilaan, sitä voidaan vaimentaa ääntä imevillä rakenteilla.
 • Viimeinen mahdollisuus on kuulosuojaimien käyttö.