Intolog palvelee, etsi lähin myyjäsi!

Mitoitussuosituksia työskentely- ja ulottuvuusalueiksi vaakatasossa

Mitoitussuosituksia työskentely- ja ulottuvuusalueiksi vaakatasossa:
 
alue I jatkuvaan työhön
alue II usein toistuviin liikkeisiin
alue III harvemmin toistuviin liikkeisiin.
Kuvassa katkoviivalla ulottuvuusalueet
(pystyasennossa istuttaessa vaakasuuntaan)
- pienen naisen ja - - - - -
- suuren miehen mukaan - - - -
Istuimen vaadittava liikuttelualue siltä noustaessa on merkitty keltaisella.
Työpisteen tarvitsemaan tilaa mitoitettaessa voi apuna käyttää toimistopuolen laskentanormia (Lähde: RT 95-10717), jonka
mukaan avokonttorissa työntekijän oman työpisteen tulee olla 6-8 m2.