Intolog palvelee, etsi lähin myyjäsi!

Säilytä asiakirjojasi oikein

Uusia dokumenttien sähköisiä säilytystapoja syntyy kaiken aikaa. Säilytystapaa valittaessa on aina syytä varmistaa, että asiakirjan lukemiseen tarvittava teknologia on edelleen olemassa, kun asiakirjan säilytysaika umpeutuu.

Eri materiaalien säilyvyys

  • Paperi, arkistointikelpoisuudeltaan paras
  • Mikrofilmit, erittäin pitkä elinikä
  • CD-ROM, 10-20 vuotta
  • Disketit, 1-5 vuotta

Tuotekohtaiset laatuerot voivat olla suuria, joten säilyvyys kannattaa selvittää valmistajalta.

Asiakirjojen säilytysajoista on säädetty laissa

Tutustu tarkemmin millaisia säännöksiä on annettu eri asiakirjatyyppien säilytysajoista ja muodoista.

Lähde: Itälä, R., Latvala-Koivisto, P., Roos, C-M., Toivonen, R. 2000. Pureeko Ajan Hammas arkistointi ja asiakirjojen säilytysajat. Liikearkistointiyhdistys ry:n julkaisuja 17. Helsinki: Liikearkistoyhdistys ry.

 

Katso arkistolaatikot