Intolog palvelee, etsi lähin myyjäsi!

Kirjanpito

Asiakirjat Muoto Säilytysaika
Alv:ia, ennakonpidätystä ja sotutilitystä koskevat kuukausi-ilmoitukset, verottajalle lähetettävät yhteenvedot
Paperi - Sähköinen 6 vuotta
Kassakirjat
Paperi - Sähköinen 10 vuotta
Koontiluettelot Paperi - Sähköinen 6 vuotta
Käyttöomaisuuskirjanpidon raportit Paperi - Sähköinen 6 vuotta
Liikekirjanpidon pääkirjat
Paperi - Sähköinen 10 vuotta
Muut kirjanpidon raportit Paperi - Sähköinen Määräaikainen
Sisäisen kirjanpidon raportit Tapahtumatilastot Määrärahojen seurantaraportit

 
Muut tilinpäätösasiakirjat
Paperi - Sähköinen 10 vuotta
Nimenkäyttöoikeudet, tilinkäyttövaltuudet, maksumääräyksen antajat, menon hyväksyjät
Paperi - Sähköinen 10 vuotta
Omat arvopaperiluettelot
Paperi - Sähköinen 10 vuotta
Poistosuunnitelmat
Paperi - Sähköinen 10 vuotta
Päiväkirja/kassapäiväkirjat Paperi - Sähköinen 10 vuotta
Sairasvakuutus- ja äitiyspäivärahahakemukset ja niitä koskevat päätökset
Paperi - Sähköinen 6 vuotta
Saldoluettelot Paperi - Sähköinen 10 vuotta
Tase-erittelyt Paperi
Pysyvä
Taseet kuukausittain
Paperi - Sähköinen 6 vuotta
Tasekirjat
Paperi Pysyvä
Tilikartta, tililuettelot, tilipuiterekisteri Paperi - Sähköinen 10 vuotta
Tilitositteet (myynti-, osto-, muistiotositteet, jne.) Paperi - Sähköinen 6 vuotta
Täsmäysselvitykset koneellisesta kirjanpidosta Paperi - Sähköinen 6 vuotta
Vuosi-ilmoitukset verottajalle Paperi - Sähköinen 6 vuotta

takaisin