Intolog palvelee, etsi lähin myyjäsi!

Rahoitus

Asiakirjat
Muoto
Säilytysaika
Laina- ja velkakirjat sen vuoden päättymisestä jona loppuunmaksettu Paperi 6 vuotta
Luottotietoselosteet, muiden yritysten Paperi - Sähköinen 3 vuotta
Omaisuus- ja vastuuvahinkoasiakirja Paperi Pysyvä
Optiokauppaan liittyvät asiakirjat ja -todistukset Paperi Pysyvä
Osakeantitodistukset ja kupongit rahastoanneista Paperi 10 vuotta
Osakekirjat, osuustodistukset, joukkovelkakirjat ja niiden merkintätodistukset Paperi Pysyvä
Osinko- ja korkolipukkeet maksetuista osingoista ja koroista
Paperi 6 vuotta
Remburssiasiakirjat Paperi - Sähköinen 6 vuotta
Saamis- ja velka-asiakirjat määräaikana loppuunmaksetuista Paperi 10 vuotta
Vaihtovelkalaina- ja optiolainavelkakirjat optiotodistuksineen ja joukkovelkakirjalainojen saatavatodisteina Paperi Pysyvä

takaisin