Intolog palvelee, etsi lähin myyjäsi!

Uudistunut konedirektiivi 2006/42/EY voimassa 29.12.2009 alkaen

Vaatimukset riskinarvioinnin, dokumentoinnin ja koneen suojusten osalta ovat tiukentuneet.

Konedirektiivi 2006/42/EY ja koneasetus VNa 400/2008 täydentävät toisiaan. VNa 403/2008 määrittelee käytössä olevien työvälineiden turvallisuusvaatimukset.

Kysy lisää Intologin asiantuntijalta. 

Muutoksia ja sisältöä:

  • Aiemmin "ei itsenäiseksi koneeksi" (2B-kone) määritetyt koneet ovat nyt "puolivalmisteisia koneita" ja niille on tehtävä dokumentoitu riskianalyysi.
  • Ergonomia- ja ohjausjärjestelmävaatimuksia on tarkennettu.
  • Osa koneiden hyväksyntämenetelmistä on muuttunut.
  • Kiinteiden suojusten kiinnitykset tulee voida avata vain työkaluilla. Kiinnikkeiden on pysyttävä kiinni suojuksissa, vaikka suojukset irrotettaisiin.
  • Suojarakennetta koneen ympärillä käytettäessä on huolehdittava, ettei mikään osa kehoa - myöskään jalat - yllä koneen ympärillä olevalle vaaravyöhykkeelle.
  • Kone- ja laitesuojien minimietäisyys koneesta riippuu verkon silmäkoosta.
  • Suojusrakenne ei saa estää näkyvyyttä koneeseen, jottei suojarakenteita ole tarvetta poistaa.
  • Riskinarvioinnin ja koneiden henkilöturvallisuuden parantamisen lisäksi korostetaan kokonaisuuksien uudistamista ja turvallisuutta prosessina.
  • Mahdollisten vahinkojen rangaistukset ja vastuut ovat kasvaneet.

Laitteen ihmiselle vaarallisen osan sijainti määrää miten korkeita tulee suojarakenteiden olla. Katso tästä.

Myös jalat on suojattava. Katso suojaetäisyydet.