Intolog palvelee, etsi lähin myyjäsi!

Kuormituskyltti ja sen käyttö

Kaikki kuormalavahyllystöasennukset on varustettava toimituksen mukana tulevilla
kuormituskylteillä, joista ilmenee kuormitettavuus, toimittaja ja toimituspäivä.
Ne on kiinnitettävä tasaisin välein näkyville paikoille, joista kaikkien käyttäjien on helppo
havaita ne. Kuormituskyltti kiinnitetään pylväselementtiin.

Tilaa kuormituskyltti