Intolog palvelee, etsi lähin myyjäsi!

Riskien arviointi

Työympäristön riskejä arvioitaessa on otettava huomioon mm.

  • Turvaetäisyydet eli kehon osien yltäminen vaaravyöhykkeille on estettävä, myös suojarakenteiden alta.
  • Suojusten ja niiden tukirakenteiden on oltava riittävän jäykkiä ja vakaita rakenteeltaan.
  • Näkyvyyden tuotantoprosessiin on säilyttävä riittävänä, jottei synny tarvetta poistaa suojusta.
  • Kun konetta on tarkkailtava suojuksen läpi, tulee rakenneaineeseen kiinnittää erityistä huomiota, jotta näkyvyys säilyy hyvänä.
  • Aukkojen muotojen on oltava säännölliset.
  • Vaaroja voidaan korostaa käyttämällä sopivia värejä.
  • Suojukset tulee voida irrottaa vain työkaluilla eikä niiden tule pysyä paikoillaan ilman kiinnittimiä.
  • Koneiden tulee olla sellaisia, että käyttäjä näkee helposti, jos joku on vaarassa joutua vaara-alueelle.
  • On varauduttava myös onnettomuuden varalle niin, että pakoreitit, manuaaliset toiminnot, osien irrottaminen jne. ovat mahdollisia ja tiedossa.

 

Riskien arviointi SFS-EN-294 4.1.2

Suojarakenteen korkeus mm
1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2500
Vaaravyöhykkeen korkeus mm Vaakasuora etäisyys vaara-alueeseen mm
2600 900
800
700
600
600
500
400
300
100
2400 1100 1000 900 800 700 600 400 300 100
2200
1300 1200
1000 900 800 600 400 300
2000 1400 1300
1100 900 800 600 400
1800 1500 1400 1100 900 800 600
1600 1500 1400 1100 900 800 500
1400 1500 1400 1100 900 800
1200 1500 1400 1100 900 700
Jos koneen vaara on 1600 mm korkeudella, on 1400 mm korkeiden verkkoseinien oltava vähintään 1100 mm etäisyydellä ko. vaarasta.