Intolog palvelee, etsi lähin myyjäsi!

Lakisääteiset varaston turvallisuusmääräykset

Työturvallisuuslaissa edellytetään, että työpaikan turvallisuutta tarkkaillaan säännöllisesti ja mahdolliset vaara- ja haittatekijät poistetaan tai korjataan.

Varastossa olevat kuormalavahyllyt voivat aiheuttaa vaaratilanteen väärin käytettynä tai jos ne ovat vaurioituneet esim. trukin törmäyksen johdosta. Varastohyllyjen kunto tuleekin tarkastaa säännöllisesti ja havaitut vauriot korjata mahdollisimman pian.

Vuoden 2009 toukokuussa Suomen Standardisoimisliitto SFS vahvisti FEM:n valmisteleman kalusteiden ja järjestelmien käyttöön ja kunnossapitoon keskittyvän standardin SFS-EN 15635. standardiksi. Standardi käsittelee kuormalavahyllyjen suunnittelua, käyttöä ja turvallisuutta ja määrittelee sekä käyttäjän että toimittajan velvollisuudet hyvin tarkasti. 

Standardi edellyttää käyttäjältä mm.

  • sopivia materiaalinkäsittelylaitteita ja koulutettuja käyttäjiä
  • oikeanlaista taakkojen käsittelyä
  • turvallisuusosien käyttöä
  • käytävien esteettömyyttä
  • säännöllisiä tarkastuksia ja vaurioiden korjaamista
  • vauriotason asteikon vihreä-keltainen-punainen tuntemista ja käyttämistä
Tarkemmin ERF-tiedotteessa

Kutsu Intologin asiantuntija tekemäänturvatarkastus varastossasi!

Standardin mukainen riskiluokitus ja sen edellyttämät toimenpiteet