Nostot ja siirrot

Kuljettimet, erilaiset nostolaitteet ja nostopöydät tekevät taakkojen käsittelyn keveämmäksi, helpommaksi ja sujuvammaksI

Kuormitustekijöitä

Taakka ja ympäristö
 • Taakan paino, sijainti ja koko
 • Taakan vakavuus, muoto ja käsiteltävyys
 • Siirtomatka, toistuvuus ja -korkeus
 • Vartalon asento noston aikana
 • Työtila nostopaikalla ja muut ympäristötekijät
Työntekijä
 • Sukupuoli, ikä, pituus ja paino
 • Nostotekniikka, kokemus ja lihasvoima

Apuvälineet

Koneelliset nostot ja siirrot

 • Nostolaitteet ja nosturit
 • Kuljettimet
 • Trukit
 • Alipainenostimet

Nostamista ja siirtämistä keventävät

 • Nostopöydät ja -alustat
 • Kuljettimet

Ehkäise ennakolta kalliit työtapaturmat

Suomessa sattuu vuosittain jopa 130 000 työtapaturmaa, joista suurin osa tapahtuu teollisuudessa sekä rakennus- ja kuljetusalalla. Tapaturmia aiheuttavat tavallisimmin kappaleet ja esineet, kuten sirut ja roskat, sekä nostettavat ja siirrettävät taakat. Vähintään joka neljäs työtapaturma sattuu nostamisen ja siirtämisen aikana.

Nolla tapaturmaa -tavoite on nykyaikaista turvallisuusjohtamista. Yksi merkittävä tapa parantaa tulosta on ehkäistä tapaturmia ja niiden aiheuttamia työkyvyn menetyksiä. Ihmisvoiman käytön minimoimiseksi kannattaa panostaa oikeanlaisiin nosto- ja siirtovälineisiin.

Ohjeita suunnitteluun

Kuljettimet soveltuvat erilaisiin kuljetustarpeisiin joko erillisinä laitteina tai kokonaisina kuljetinlinjoina.

Piennosturijärjestelmät ja erilaiset nosturit ja nostolaitteet tehostavat oleellisesti kokoonpano-, tuotanto- ja korjaustyötä.

Nostopöydät ovat monipuolisia työvälineitä. Niitä käytetään materiaalinkäsittelyn eri vaiheissa helpottamaan työskentelyä.

Onnistuneita esimerkkiratkaisuja

Kaha lyhensi kävelymatkoja ja nopeutti keräilyä ottamalla käyttöön kuljettimen

"Kuljettimet toimivat ryhmäkeräilyn osana ja siirtävät keräilylaatikot koneelta toiselle ja edelleen lähettämöön"

Assistorin uusimmassa logistiikkakeskuksessa kuljetin siirtää tavarat kerroksesta toiseen

"Haimme tehokkuutta tilankäyttöön ja toimintaan sekä hyvää järjestystä"

Valtralla saapuva tavara puretaan suoraan kuljettimelle, joka tunnistaa tavaran ja kirjaa sen automaattisesti järjestelmään

"Tavaran vastaanoton automatisointi on tehostanut työtä selvästi, kun kirjauksia järjestelmään ei enää tarvitse tehdä käsin"