Välitasoratkaisuilla saadaan lisää lattiapinta-alaa

Välitaso minimoi hukkakuutiot ja tuplaa käyttöpinta-alan

Tasorakenteella saadaan lisää lattiapinta-alaa ja hukkakuutiot käyttöön. Tason rakenne on joustava ja mahdollistaa täysin asiakkaan tarpeen mukaisen mitoituksen.

Teräksisen runkorakenteen päälle tuleva taso mitoitetaan tarvittavan kantavuuden mukaan ja pinnoitetaan halutulla tavalla. Vapaille reunoille sennetaan normien mukaiset teräskaiteet ja lastausaukkoihin portit. Tasolle käyntiä varten asennetaan haluttuihin kohtiin tarvittava määrä portaita. Välitasot suunnitellaan aina tilakohtaisesti.

Kannattaa ottaa jo projektin alkuvaiheeessa yhteyttä lähimpään Intolog-myyjään.


Siirrot tasojen välillä voidaan tehdä joko trukilla tai nostimella.
Kuvassa 500 kg:n tavaralavanostin.

Välitaso on

  • purettavissa, siirrettävissä ja uudelleen sennettavissa, koska liitokset on tehty pulteilla eikä hitsaamalla
  • jänneväliltään pitkä, joten pylväitä on vähän
  • edullisempi vaihtoehto lisärakentamiselle

Välitasojen käyttökohteita

  • Erilaiset varastot; esimerkiksi hitaammin kiertävät tuotteet voidaan varastoida välitason päälle rakennettuun pientavaravarastoon.
  • Työpisteet omaan rauhaansa vaikkapa varastotilojen yläpuolelle.
  • Hoito-, huolto- ja asennustasot sopivalle työskentelykorkeudelle suurikokoisten koneiden ja laitteiden viereen.
  • Näyttely- ja esittelytilat tuotantotilojen tai varaston yhteydessä.
  • Toimistotilat, taukotilat, sosiaalitilat omaan rauhaansa tuotantoja varastotilojen yhteyteen.
  • Pakkaamolle omat väljät tilat välitasolle, jolloin se ei vie tilaa varastolta.

Hyvin suunniteltu opastejärjestelmä ja siihen liittyvä varaston ohjausjärjestelmä tuovat lisätehoa keräilyyn.