Ejendals Suomi Oy suunnitteli uuden varaston simuloimalla


Uusi varastorakennus mallinnettiin KASTEN C-WIS 3D -varastosimulaattorilla. - Ratkaisun tarkastelu virtuaalisessa maailmassa helpotti kokonaisuuden ymmärrystä ja tulevaisuuden suunnittelua, sanoo Juha Pentinmäki.

Jalaksen tehdas Jalasjärven Jokipiissä toimittaa tuhansia kenkäpareja viikossa ympäri Eurooppaa. Tehtaan liikevaihdon kasvaminen ja uuden toimialan perustaminen johtivat tilanteeseen, jossa varastotilat eivät enää riittäneet. Ennen uuden varastotilan valmistumista haluttiin suunnitellut prosessit testata ongelmatilanteiden välttämiseksi.

Varaston prosessit määritettiin osaalueittain, samoin käsiteltävien materiaalivirtojen liikkeet ja raja-arvot. Näin saatiin kokonaiskuva ratkaisun toimivuudesta jo ennen kuin rakennus oli valmis. Esimerkiksi kuormalavahyllyjen keräilyssä päädyttiin simulaation perusteella matalakeräilyyn korkeakeräilyn sijaan. Samoin uudesta varastorakennuksesta oli jo tehty alustava rakennesuunnittelu 6000 mm vapaakorkeudella. C-WIS -mallinnus osoitti vapaakorkeuden liian matalaksi varastoitaville lavoille, joten vapaakorkeus nostettiin 8000 mm:iin. - Vapaakorkeuden nostolla saimme n. 30 % enemmän lavapaikkoja, toteaa Ejendals Suomi Oy:n varastopäällikkö Juha Pentinmäki. 


Uuteen varastoon suunniteltiin 6288 lavapaikkaa, syväkuormaushyllyt massalavoille ja Tornado-varastoautomaatit pientavaralle.
Uuden ja vanhan puolen väliin rakennettava rullarata varmistaa tavaraliikenteen joustavuuden varaston, tehtaan ja lähettämön välillä.

Lähtökohtatilanne

  • ahtaat vanhat tilat useissa eri rakennuksissa
  • uuden varaston toiminnoiksi oli määritelty keräily kuormalavahyllyistä ja varastoautomaateista
  • tavoitteena uuden rakennuksen saumaton liittyminen tehtaan ja lähettämön toimintaan ja toiminnan tehostuminen

Simuloinnin avulla toiminnot pystyttiin suunnittelemaan ja testaamaan riskittömästi jo rakennusvaiheessa.

Lisää referenssejä