Senson sai Pushback-hyllystöllä eniten lavapaikkojaRunsas vuosi sitten päätettiin Sensonilla lisävaraston rakentamisesta. Tavoiteaikataulun mukaan sen tuli olla valmis helmikuun lopussa 2013. Varasto luovutettiin käyttöön 28.2.2013. Muutoinkin lopputulos on onnistunut.
 

Yksi Sensonin päätuotteista on mallasuute, jota se valmistaa sisaryritys Viking Maltin valmistamista maltaista, ja juuri mallasuutteelle tarvittiin lisää varastotilaa. - Vanha varasto oli auttamattomasti liian pieni, kertoo Sensonin tekninen päällikkö Lars Weckström. - Ja siten myös logistisesti aika huonosti toimiva.

Kun päätös lisätilan rakentamisesta oli tehty, aloitti Lars Weckström sisälogistiikan konseptin suunnittelulla, jotta ainevirrat saataisiin kulkemaan aiempaa järkevämmin. Kun periaate oli olemassa, tulivat eri suunnittelijat mukaan projektiin. Kalusteiden osalta yhteistyökumppanina oli alusta lähtien Intolog-ketjuun kuuluva Rastec Oy.
 

Koska uuden varaston tuli istua hyvin vanhan rakennuksen kylkeen, sitä ei voinut rakentaa kovin korkeaksi. Jotta kaikki tila saatiin hyödynnettyä mahdolli-simman tehokkaasti, hyllystöksi valittiin tavallisten kuormalavahyllyjen sijaan Kastenin Pushback -hyllystö. - Näin saimme maksimoitua lavapaikkojen määrän, selvittää Weckström hyllystövalintaa.

Uudessa varastossa on kaksi osastoa, joista toisessa lämpötilaa säädellään siten, että se pysyy tasaisena  +18 °C, jotta valmiille mallasuutteelle saadaan mahdollisimman hyvät varastointiolosuhteet. Toisen osaston täyttävät pakkaustarvikkeet. Uudistuksen yhteydessä myös pakkaustoiminnot modernisoitiin.

Nosto- ja pikarullaovilla estetään sekä vetoa että etenkin lian ja bakteerien siirtymistä osastolta toiselle. Hygieniavaatimukset ovat kovia.Pushback-hyllystöllä saatiin noin 30 % enemmän lavapaikkoja kuin perinteisellä kuormalavahyllystöllä olisi saatu, koska käytävätilaa tarvitaan vähemmän.Uuteen varastoon hankittiin myös yksi kaasu- ja kaksi sähkökäyttöistä vastapainotrukkia vanhojen trukkien täydennykseksi.

Senson Oy

  •  osa lahtelaista vuonna 1883 perustettua Polttimo-konsernia, sisaryhtiö Viking Malt
  • kehittää, valmistaa ja välittää ainesosia ja niihin perustuvia ratkaisuja elintarvike- ja juomateollisuudelle ympäri maailmaa
  • tuotannosta 80 % menee vientiin
  • tuotteita mm. mallas- ja viljauutteet, entsyymit, juomauutteet ja aromit


- Kaikki sujui kuin tanssi, aikataulussa ja budjetissa pysyttiin ja lopputuloksesta saatiin toimiva, sanoo tyytyväisyyttä huokuva Sensonin tekninen päällikkö Lars Weckström. Kuvassa oikealla Rastecin Harri Hakanen.