Vain paras kelpaa ydinvoimalaan

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) rakentaa Olkiluotoon kolmatta ydinvoimayksikköä. Tämä OL3:ksi kutsuttu laitos tarvitsee enemmän tilaa varaosille kuin vanhoihin rakennuksiin oli mahdollista sijoittaa. Uuden laitosyksikön varaosat tulevat kolminkertaistamaan aiemman varaosanimikkeiden määrän.

Suunnittelutyö aloitettiin jo vuonna 2004 kartoittamalla perusteellisesti, mitä itse asiassa tarvitaan. Kun arkkitehti aloitti pohjien piirtämisen, oli jo alustava päätös tulevista laitteista ja hyllyjärjestelmistä eli tiedettiin miten halutaan varastoida ja missä. Kuvien valmistuttua voitiin startata varsinaisen kaluste- ja varasto-logistiikan suunnittelun kanssa.

Entinen keskusvarasto on nyt saneerattu kokonaan kunnossapidon korjaamotiloiksi.Uuden varasto-rakennuksen pohjapinta-ala on 4 000 neliömetriä, josta 1 000 neliömetriä on muussa kuin varastokäytössä, esimerkiksi sosiaalitiloina, huoltotiloina ja puutyöverstaana.

Varastokäytössä on maatasolla 3 000 neliömetriä, jonka vapaakorkeus on 8 metriä. Lisäksi kemikaali- ja palavien nesteiden varaston päälle on rakennettu varastotilaa 400 neliömetriä.

Tyypillistä ydinvoimalan varaosavarastolle on hidas kiertonopeus ja suuri valikoima erilaisia tuotteita. Vanhimmat varastossa olevat varaosat ovat vuodelta 1978 ja ne odottavat edelleen mahdollista käyttötarvetta.

 TVO lyhyesti

Pohjolan Voima -konserniin kuuluva Teollisuuden Voima Oyj on v. 1969 perustettu yksityinen osakeyhtiö, joka tuottaa sähköä omistajilleen. TVO omistaa ja käyttää kahta ydinvoimalaitos-yksikköä, Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 (OL1 ja OL2), Eurajoen Olkiluodossa. Uusi ydinvoimalaitos-yksikkö Olkiluoto 3 (OL3) on rakenteilla Olkiluodon länsipäähän.

OL3 on Suomen teollisuus-historian suurin yksittäinen rakennushanke ja samalla yksi Euroopan suurimmista työmaista. Sen kustannusarvio on yli 3 miljardia euroa. Olkiluoto 3 on painevesilaitos, jonka nettosähköteho on noin 1 600 MW:a. Se on yhtä paljon kuin OL1:n ja OL2:n tuottama teho yhteensä. Kolmosvaiheen valmistuttua Olkiluodossa tuotetaan vajaa kolmannes Suomen sähkön tarpeesta.


Hitaimmin kiertävät tuotteet varastoidaan MOVO-siirtohyllyissä, koska näin voidaan säästää lattiapinta-alaa. Movoon rakennettiin trukkilaskurit, jotta saatiin läpiajettava järjestelmä ja vältyttiin turhilta käytäviltä. Säännöllisesti kiertäviä osia varastossa on noin kolmannes. Tavara-virrat ovat suurimmillaan keväisin tehtävien huoltotöiden sekä eri aikaan vuodesta tehtävien erilaisten ennakkohuoltopakettien

Nopeammin kiertävät tavarat varastoidaan vakiokuormalavahyllyissä. Niitä käytetään myös välivarastoinnissa. Myös pientavarahyllyissä käytettiin tilan koko korkeus hyväksi rakentamalla ne kolmeen
kerrokseen. Varastoautomaatteja on kahdenlaisia: paternosterit ja Tornado. Paternostereita oli käytössä jo ennestään ja ne oli todettu helpoiksi hallittaviksi. Tornado taas palvelee tuotteita, joiden fyysinen koko edellyttää isompaa palettia ja pölysuojattua tilaa.

- Kaikki kalusteet ja järjestelmät täyttävät ydinvoimalan vaatimat tiukat kriteerit. Halvempiakin ratkaisuja oli tarjolla, mutta ydinvoimalalle kelpaa vain paras. Automaatit ja uudet kalusteet parantavat myös työ- ergonomiaa ja entiseen verrattuna varastossa on nyt myös paljon hiljaisempaa, Kaija muistuttaa.- Suunnittelun pohja luotiin tapaamisissa Intologiin kuuluvan Turun Hylly- ja Trukkitalon ja Kastenin edustajien kanssa, ydinvoimalan varastotoiminnoista vastaava varasto- ja kuljetusryhmän päällikkö Jarmo Kaija sanoo.

Suunnittelun haasteita

 • Varasto jakautuu kuuteen erilliseen tilaan käyttötarkoituksen mukaan
 • Keskusvarastossa tullaan varastoimaan yli 70 000 nimikettä
 • Varastoitavien tavaroiden yksikköpaino vaihtelee muutamasta grammasta 470 tonniin
 • Tuotteet kiertävät hitaasti
 • Vanhoja halleja oli purettava uusien suurempien tieltä
 • Osa kalusteista vanhoja, osa uusia
 • Erittäin tiukka kulunvalvonta
 • Kaikkien kalusteiden ja järjestelmien tulee täyttää ydinvoimalan vaatimat tiukat kriteerit

Näin suunnittelu eteni

 • Todettiin tuleva lisätilan tarve
 • Kartoitettiin tarvittavan lisätilan muoto
 • Selvitettiin miten ja missä halutaan varastoida mitäkin tuoteryhmää
 • Arkkitehti laati alustavat pohjakuvat, joihin hylly-järjestelmät sovitettiin
 • Tarkistettiin kuukausittaisissa suunnittelukokouksissa kaikkien toimijoiden kanssa rakenteelliset päällekkäisyydet
 • Huomioitiin hyllyjen ja laitteiden sijoittelussa tulevat muutokset
 • Maksimoitiin laitekorkeudet

 

Hyllyjen lisäksi varastossa on 11 paternosteria, joista yksi on uusi. Suurin niistä on varaosavarastoon sijoitettu yli yhdeksän metriä korkea ja viisi metriä leveä automaatti, jossa hyllytasoja on 42.

Neljä metriä korkeat kemikaali- ja palavien nesteiden varastot ovat pinta-alaltaan yhteensä 350 m2 . Koko lattia-alue on valuma-allasta. Pushback-hyllystöön päädyttiin, koska osaa tuotteista hankitaan kerralla suuria määriä, jolloin osa viipyy varastossa verraten pitkään.

Lue lisää

Lisää referenssejä