Valtralla kuljetin tunnistaa sisään tulevan materiaalin

Traktoreita valmistavan Valtran voimansiirtotehtaalla Suolahdessa on järeä kuljetin ottamassa tavaraa vastaan. Kuljettimen alkupäässä on RFID-tunnistin, joka kirjaa sisään tulevan materiaalin automaattisesti järjestelmään. Samalla lavat mitataan ja järjestelmä niputtaa lavat seuraavaa kuljetinta varten sopivan kokoisiksi eriksi, esimerkiksi kaksi EUR-lavaa tai neljä puolilavaa. Vasta tämän jälkeen kuljetin siirtää lavat tietyllä viiveellä kuljetinradan toiseen päähän, jossa lavat puretaan trukilla hyllyihin.

Tavaran vastaanoton automatisointi on tehostanut työtä selvästi, kun kirjauksia järjestelmään ei enää tarvitse tehdä käsin. Tämä on myös vähentänyt virheistä johtuneita materiaalinpuutoksia. Oikea-aikainen kirjaus nopeuttaa materiaalien ohjausta ja pitää materiaalisaldot paremmin ajan tasalla.

Saapuva tavara puretaan rekasta trukilla ulkoseinässä olevan nosto-oven kautta kuljettimelle. Kuljetin koostuu kahdesta rinnakkaisesta, kahdesta päällekkäisestä ja neljästä peräkkäisestä moduulista. Jokaisessa moduulissa on oma taajuusmuuttaja.

Kuljettimen kapasiteetti on 32 EUR -lavaa tai 64 puolilavaa.

RFID-tunnistus

  • Menetelmä tiedon etälukuun ja -tallentamiseen
  • Toimii radiotaajuudella. RFID-tunnisteet eli saattomuistit sisältävät lähettimen ja vastaanottimen
  • Valtralla on käytössä kiertävät materiaalilavat, joihin on asennettu RFID-tunnisteet
  • Vastaanottorullaradat ja -ovet on varustettu RFIDporteilla, jotka tekevät automaattisesti sisääntuleville materiaaleille vastaanottokirjauksen ja vievät tiedot
  • Valtran toiminnanohjausjärjestelmään

Menetelmäinsinööri Matti Viinasen mukaan tehtaan tarpeet saatiin otettua hyvin huomioon suunnittelussa. - Toteutus ja käyttöönotto sujuivat vauhdikkaasti eikä ongelmia ole juuri ollut, hän toteaa.

Lisää referenssejä