Valtralla valo ohjaa keräilyä

Suolahdessa Valtran kokoonpanotehtaalla siirryttiin syksyllä 2010 valo-ohjaukseen osien keräilyssä. - Menetelmä on uusi ja Valtrallakin perehdyttiin asiaan huolella eri keräilyjärjestelmiä tutkimalla ja vertailemalla, kertoo Mikko Santakallio Valtralta. - Tämä valo-ohjattu menetelmä todettiin käyttökelpoisimmaksi.

Valo-ohjauksen avulla keräilijät pystyvät muita menetelmiä nopeammin keräämään tuotteita. Se soveltuu parhaiten varastoihin, joissa yksittäiset työntekijät keräävät pieneltä alueelta tuotteita, joilla on suuri kiertonopeus kuten Valtralla, jossa valo-ohjauksella kerätään osia kokoonpanoa varten.

Valo-ohjatussa keräilyssä järjestelmä lähettää keräilyssä seuraavaksi olevien tuotteiden kohdalla oleviin valolistoihin kerättävän määrän ja määräpaikan, esim. tilauksen lyhytvalintanumeron. Kerättävän tuotteen kohdalle moduuliin syttyy valo. Käyttäjä kuittaa keräilyn PC:lle, joka lähettää moduulin valolle sammutusviestin.

Osat jäähdytinpaketin osakokoonpanoon keräillään valo-ohjatusti. Erilaisia jäähdytinpaketteja on kymmeniä erilaisia riippuen traktori-mallista ja asiakkaan valitsemista lisävarusteista. Keräilyalueelta kerätään kolmen eri traktorin jäähdytinpaketin osat kerralla keräily-telineeseen, jonka trukki vie täytenä kokoonpanopisteen yhteydessä olevaan automaattivarastoon. Keräilyn ohjaus saa materiaalilistan Valtran ERP-järjestelmästä, josta generoidaan varsinainen keräilylista. Keräilylista lähetetään automaatti-trukissa olevasta trukkipäätteestä radiosanomana keräilyvalolistoille, jolloin keräilyvalot syttyvät kerättävien materiaalien kohdalle. Näyttöön ilmestyy mm. kerättävien osien määrä.

Keräilyvalojärjestelmän voi liittää joko olemassa olevaan järjestelmään tai Into-varastonhallintaan

Jokaisella keräilynäytöllä on oma osoite. Työaseman ja keräily-näytön yhteys toimii RF- lähettimellä, jonka kantomatka on 10-30 m olosuhteista riippuen.

Tämän valo-ohjatun keräily-järjestelmän käyttöönotto on nopeuttanut keräilyä huomattavasti ja vähentänyt keräilyvirheiden mahdollisuuden erittäin pieneksi, toteaa oikealla seisova Valtran Mikko Santakallio tyytyväisenä.

Lisää referenssejä