Työympäristön siisteys, järjestys ja puhtaanapito

Varasto- ja työympäristön siisteys edistää työturvallisuutta ja lisää viihtyvyyttä

Hyvä järjestys on sitä, että työvälineille, laitteille, materiaaleille ja jätteille on varattu asianmukaiset sijoituspaikat ja että tavaroiden käsittely, kuljetus ja varastointi on suunniteltu ja toteutettu sujuvaksi. Hyvä siisteys ja järjestys vähentävät myös tavaroiden etsimiseen käytettyä aikaa.

kasvunuoliSiisteys tuo säästöä

Oletus: aikaa säästyy 5 minuuttia päivässä / työntekijä

Säästö / 1 työntekijä

5 minuuttia x 240 työpäivää / v = 1200 min = 20 tuntia / v

Säästö / 50 työntekijää

20 tuntia x 50 hlöä
= 1000 tuntia
= 25 työviikkoa vuodessa etsimiseen käytettyä aikaa


Ohjeita suunnitteluun

Kun jokaiselle työkalulle on määritelty oma paikkansa, työpiste pysyy siistinä ja turvallisena.

Järjestysprojektin toteuttaminen on järkevää ja helppoa.

Työympäristössä syntyy monenlaista jätettä. Sekä ongelmajätteille, suurikokoiselle jätteelle, kierrätettävälle jätteelle että muulle löytyy sopiva keräysastia.

Jäteastioiden merkintä suositusten mukaisilla väritarroilla helpottaa käyttäjää.