Työympäristön ratkaisut

Turvallisuus ja suojaus teollisessa työympäristössä

Tyypillisiä vaaratilanteita työympäristössä aiheuttavat esineiden tai tavaran putoaminen, ihmisen putoaminen tai kaatuminen, liikkuvien koneiden tai taakkojen väliin jääminen, tulipalon vaara ja vaaralliset aineet. Vaikka merkittävä osa työympäristön turvallisuudesta onkin kiinni ihmisen omasta käyttäytymisestä, monia tapaturmia voidaan tehokkaasti ennaltaehkäistä.

Konesuojan ja laitesuojan avulla eristetään ja suojataan kone tai laite, joka saattaa tuottaa vaaraa ihmiselle. Näin ihmisen kehon osat eivät pääse liian lähelle koneen liikkuvia osia.

Ohjeita suunnitteluun

Työympäristön riskien arviointi - huomioitavia asioita suojarakenteiden suunnittelussa.

Melun enimmäistasosta on säädetty laissa. Melu on yksi laajimmista ja häiritsevimmistä työympäristön ongelmista. Melua aiheuttavat laitteet voidaan myös eristää.

Tutustu siirrettävien seinäjärjestelmien mahdollisuuksiin.

Käyttö- ja asennusohjeet

X-Guard konesuojussarja on uuden konedirektiivin määräysten mukainen. Katso miten helppoa on asennus sekä kiinnitysten sulkeminen ja avaaminen.

PVC-oviverhot limitetään oviaukon käyttötarkoituksen mukaan.

Turvallisuusohjeet

Konedirektiivi 2006/42/EY astui voimaan 29.12.2009. Direktiivin mukaiset suojarakenteiden korkeudet riippuvat laitteen vaarakohdan sijainnista.

Jalat eivät saa yltää vaarakohtaan myöskään suojarakenteen alta.

Onnistuneita esimerkkiratkaisuja

Konecranes huolehtii työturvallisuudesta

"Hyllyjen kunnon tarkastaminen kuuluu päivittäisiin rutiineihin. Havaitut puutteet ja vauriot korjataan saman tien."