Kuormalavahyllyt

Kuormalavavarasto tarjoaa rajattomat mahdollisuudet

Kasten-kuormalavahyllyjärjestelmä tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet varaston mitoitukseen ja toteutukseen. Laaja lisäosavalikoima tuo turvallisuutta varastoon. Haasteellisiinkin säilytystarpeisiin löytyy tehokas ratkaisu.

Ohjeita ja huomioitavaa suunnitteluun

Vertaile kuormalavoille soveltuvia varastointiratkaisuja.
Tarkista FIM ja EUR -lavojen mitoitus eri vaakapalkeille.
Kuormalavahyllyn K90 mitoitus.
Kuormalavahyllyjen pylväselementtien ja vaakapalkkien kantavuudet.
Ohjeita ja mitoitusta trukkiväylien ja työkäytävien suunnitteluun.
Työkäytävien leveydet keräilyssä käytettävän trukin mukaan.
Huomioitavaa kuormalavahyllystön asentamisesta asfalttille.
Pakkaami
nen on olennainen osa varaston toimintaa.
Kuormalavahyllyn pylväselementin kokoamisohje.
Ergonomiaa parantavan ja toimintaa tehostavan lavapinoajan toiminta.

Ohjeita turvallisuudesta ja käytöstä

Lakisääteiset varaston turvallisuusmääräykset
Kuormituskyltti ja sen käyttö

Käytä asiantuntijaa kuormalavahyllystön turvatarkastuksessa

Onnistuneita esimerkkiratkaisuja

Iittalan jakelukeskuksen varastointikapasiteetti kolminkertaistui.

"Jakelukeskus palvelee Iittalan, Hackmanin ja Arabian tuotteiden globaalia jakelua. Toimitukset vaihtelevat suurista lavatoimituksista toiselle puolelle maailmaa yksittäisiin verkkokaupassa tehtyihin tuotetilauksiin"

SGN Group yhdisti erilliset varastot hyvin suunnitelluksi logistiikkakeskukseksi.

"Toimipisteiden yhdistäminen ja uuden logistiikkakeskuksen huolellinen suunnittelu hyödytti konsernin logistiikan hoitoa merkittävästi"

Tokmanni-konserni varmisti kustannustehokkuuden virtaviivaistamalla toiminnot.

"Myymälöiden varastoarvot ajettiin alas, kiertonopeutta lisäämällä yksi keskusvarasto riittää."

Hansaprintin sijoitti varastot tuotantolinjojen ympärille

"Päädyimme Kastenin Pushback- ja läpivirtaushyllyihin. Tuotannonohjausjärjestelmämme ohjaa trukkeja täyttämään ja purkamaan varastoja. Koska kaikki on täysin automatisoitua, trafiikki hyllyjen välissä on jatkuvaa"

Rapalan varastonohjausjärjestelmä antaa jokaiselle osalle oman varastopaikan.

"Keräily- ja pakkaustyö nopeutuivat oleellisesti. Uudistus antoi lisää lavapaikkoja ja varaston tehokkuutta."

Senson maksimoi lavapaikkojen määrän

"Valmiille mallasuutteelle saatiin hyvät varastointiolot. Jotta kaikki tila saatiin hyödynnettyä mahdolli-simman tehokkaasti, hyllystöksi valittiin tavallisten kuormalavahyllyjen sijaan Kastenin Pushback -hyllystö."

Linkosuo siirsi kuormalavahyllynsä kiskoille, aikaa ja rahaa säästyi

"Lattiaan asennettiin valmiiksi siirtohyllykiskot. Näin lavapaikkojen lisääminen varastotarpeen kasvaessa on helppoa. Saimme kolmanneksen enemmän lavapaikkoja siirtymällä perinteisestä kuormalavahyllystöstä siirtohyllyyn."