Varaston tuottavuuteen voi vaikuttaa hyvällä suunnittelulla

Varaston suunnittelu on vaihe, jossa kokonaistuottavuuteen voidaan vaikuttaa parhaiten. Myöhemmin tehtävät muutokset ovat aina kalliimpia. Varaston suunnittelu lähtee aina varastoitavasta tavarasta ja vaadittavasta toiminnallisuudesta.
 
Asiantuntijaan kannattaa olla yhteydessä jo projektin alkuvaiheessa.
         
Usein varastoon käytetään yleisiä varastokalusteratkaisuja: lavatavaralle kuormalavahyllyä, kappaletavaralle pientavarahyllyä ja pitkälle tavaralle ulokehyllyä. Hyvällä varaston layout-suunnittelulla kuitenkin varmistetaan, että
Varaston kustannuselementit   varasto on toimiva, keräily- ja kulkureitit selkeät ja varastopaikat kierron nopeuden mukaan ryhmitelty ja että käytettävissä oleva varastotila on parhaiten hyödynnetty.

Varaston kustannuksista suurin osa kertyy työn kustannuksista ja rakennukseen liittyvistä kustannuksista. Varastokalusteiden osuus kokonaiskustannuksista on vain 1,7 %, (katso kuvaa vasemmalla), mutta layout-suunnittelulla vaikutetaan paljon varaston toimivuuteen ja tilankäytön tehokkuuteen.

Kun varaston kustannuksia aletaan jakaa eri toiminnoille, voidaan varaston kustannus-analyysi viedä pidemmälle. Alla kuva tyypillisestä kustannusjaosta.

   
Varaston kustannusten jakautuminen toiminnoille  
Kuva kertoo myös, että keräilyssä on saavutettavissa hyvällä suunnittelulla isojakin säästöjä tai sitten siinä voidaan aiheuttaa ylimääräisiä kuluja. Monet tehokkuutta lisäävät ratkaisut kuten läpivirtaushyllyt, kuljettimet ja varastoautomaatit vaativat investointivaiheessa enemmän rahoitusta, mutta ovat kokonaisuutena kuitenkin se kustannustehokkain vaihtoehto.

 

Näillä sivuilla löytyy asiaa, ohjeita ja esimerkkejä tuottavan varaston suunnittelusta. Sivuja päivitetään koko ajan ja aina kannattaa kysyä lisää lähimmän Intolog-palvelupisteen asiantuntijoilta.