300 mm syvät hyllyt

300 mm syvät hyllyt

Perusosa sisältää 2 kpl avopäätyjä ja mainitun määrän hyllytasoja.

Jatko-osa sisältää 1 kpl avopäätyjä ja mainitun määrän hyllytasoja.

Perus - ja jatko-osat eivät sisällä takatukiristikoita. Valitse takatukiristikot täältä