Turvallisuus

Tavaran nosto, kuljetus, käsittely, varastointi sekä tavaran käsittely- ja kuormauspaikat on suunniteltava ja järjestettävä siten, ettei tavaran liikuttelusta aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle.

Hyvä järjestys on sitä, että työvälineille, laitteille, materiaaleille ja jätteille on varattu asianmukaiset sijoituspaikat ja että tavaroiden käsittely, kuljetus ja varastointi on suunniteltu ja toteutettu sujuvaksi. 

Tyypillisiä vaaratilanteita

Tyypillisiä vaaratilanteita ovat esineiden tai tavaran putoaminen, ihmisen putoaminen tai kaatuminen, liikkuvien koneiden tai taakkojen väliin jääminen, tulipalon vaara sekä vaaralliset aineet. Pahimmillaan laiminlyönti esimerkiksi asennuksessa voi johtaa hyllyjen romahtamiseen.

Vaaralliset aineet

Vaarallisia kemikaaleja käsitellään ja varastoidaan monilla teollisuuden aloilla, konepajoissa ja energian tuotannossa. Kemikaaleja varastoidaan myös lukuisissa maahantuonti- ja tukkuliikkeissä. Vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista sekä niihin liittyvistä lupamenettelyistä on annettu yksityiskohtaisia määräyksiä kemikaaliturvallisuuslainsäädännössä. Kysy lisää vaarallisten aineiden säilytyksestä Intologin asiantuntijalta! 

 

 

Turvallisuusohjeet

Täällä voit tutustua tarkemmin suunnittelu- ja turvallisuusohjeisiin .

Täältä löydät varaston turvallisuusmääräykset

Turvallisuustarkastukset

Turvatarkastuksessa kokenut tarkastaja kartoittaa varaston kaluston kunnon ja turvallisuusriskit. Tarvittavat korjauskohteet selviävät selkeästä raportista, jonka pohjalta uudistukset on helppo toteuttaa.

Muista

  • varaston käyttäjä on vastuussa varaston turvallisuudesta
  • asennustarkastus: tarkastukset aina ennen käyttöönottoa
  • säännöllinen tarkastus: hyllystön lujuuteen ja vakauteen vaikuttavat osat
  • määräaikaistarkastus: vuosittainen tarkastus
  • uusintatarkastus: aina hyllyjä siirrettäessä

Tilaa meiltä turvatarkastus täältä!