Varasto investointina

Tehokas ja toimiva logistiikka on organisaatioiden toiminnan elinehto. Varaston kustannuksista suurin osa kertyy henkilöstökuluista ja rakennukseen liittyvistä kustannuksista. Varastokalusteiden osuus kokonaiskustannuksista on vain 1,7%. Kannattaa muistaa, että varaston layout-suunnittelulla vaikutetaan olennaisesti varaston toimivuuteen ja tilankäytön tehokkuuteen - siis myös suurimpaan kuluerään, henkilöstömenoihin.

Hukka on tuhlausta

Jatkuva parantaminen ja toimintojen tehostaminen edellyttää hukan - turhien asioiden - minimoimista. Hukkaa syntyy muun muassa odottelusta ja viivästyksistä, tarpeettomasta kuljettamisesta, laatuvirheistä ja turhasta varastoinnista. 

Varasto tuloksentekijänä

Käännä katse varastoon, kun tavoittelet tulosta! Materiaalivirtojen tehokas hallinta vaikuttaa olennaisesti tulokseen. Esimerkiksi keräilyssä voidaan hyvällä suunnittelulla saavuttaa isojakin säästöjä ylimääräisten kulujen sijasta.
Tehokkuutta lisäävät ratkaisut kuten läpivirtaushyllyt, kuljettimet ja varastoautomaatit vaativat investointivaiheessa enemmän rahoitusta. Hyvin suunniteltu investointi maksaa itsensä kuitenkin nopeasti takaisin. Intolog auttaa sinua ratkaisemaan miten varastotila käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja miten varaston toiminnot sujuvat parhaiten. 

Työpisteiden ja työympäristöjen suunnittelu

Työpisteiden ja -ympäristöjen suunnittelu lähtee asiakkaan yksilöllisten tarpeiden kartoituksesta. Layout-suunnittelussa keskeisenä tavoitteena on materiaalivirtojen mahdollisimman tehokas ohjaaminen. Materiaalivirtojen selkeys, layoutin joustavuus ja muunneltavuus, lyhyet kuljetusmatkat, tehokas tilankäyttö sekä työturvallisuus ja -tyytyväisyys ovat ratkaisevan tärkeitä asioita. Hyödynnä Intologin ammattilaisten apua ja ota yhteyttä!