Pidä huolta varastosi turvallisuudesta

29.9.2020
Pidä huolta varastosi turvallisuudesta

Aikainen riskin havaitseminen minimoi tulevat korjaustarpeet ja pidentää varastokalusteiden käyttöikää ja elinkaarta. Säännöllisin välein tehtävä tarkastus takaa varatokalusteiden pysyvän turvallisina ja ajanmukaisina. Tarvittavat korjauskohteet selviävät selkeistä raportista, jonka pohjalta uudistukset on helpppo toteuttaa. Intolog-tarkastaja on hyllyvalmistajan valtuuttama ammattilainen, joka neuvoo ja kouluttaa varastohenkilökuntaa hyllystöjen turvallisessa käytössä. Varastoturvallisuuskoulutuksia ja varaston turvatarkastuksia voi tilata jokaisesta Intolog-palvelupisteestä! 

Hyllystötarkastuksen hyödyt:

 • Kokeneet ja pätevät, valmistajan valtuuttamat tarkastajat
 • Henkilö- ja esinevahinkojen ennaltaehkäisy
 • Aikainen riskien havaitseminen minimoi tulevat korjaustarpeet 
 • Yksityiskohtainen tarkastusraportti
 • Varastokalusteiden elinkaaren pidentäminen
 • Korjaustoimenpiteet toteutettavissa nopeasti
 • Hyllystöjen turvallisuus - ja lisätuotteet saatavissa 

Anna meille mahdollisuus tunnistaa riskit ajoissa! Ota yhteyttä omaan Intolog-palvelupisteeseesi 

Suunnitellaan ja järjestetään varasto - ja työympäristö siten, ettei tavaran liikuttelusta tai säilyttämisestä aiheudu vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. Toimivassa varastossa on huomioitu turvallisuustekijät jo suunnitteluvaiheessa, ja erilaiset varastointi- ja materiaalinsiirtoratkaisut on valittu käyttötarkoituksen mukaan. Lisäksi asentaminen ja käyttö tapahtuu valmistajan ohjeistuksia noudattaen. 

 1. Varaston turvatarkastus on palvelu, jossa kokenut sisälogistiikan ammattilainen kartoittaa varaston kaluston kunnon ja turvallisuusriskit sekä laatii tarkastuksesta raportin, josta selviävät korjauskohteet. 
 2. Turvallisuuskoulutuksissa tarjoamme opastusta yleiseen varastoturvallisuuden huomioimiseen kuten

  - Hyllyjen merkintä
  - Kuormituskyltit ja niiden tulkinta
  - Hyllyjen turvallisuusosat ja niiden käyttö
  - Asennukset
  - Yleiset turvallisuusohjeistukset ja -standardit
  - Työergonomia
  - Turvallinen trukinkäyttö

TURVALLISUUS ON MEIDÄN KAIKKIEN YHTEINEN ASIA!