Sisälogistiikan toimintojen ja tilankäytön suunnittelu

27.5.2020
Sisälogistiikan toimintojen ja tilankäytön suunnittelu

Asiantuntijamme Jorma Vesala Intolog Oulusta sekä Lauri Liimatainen Intolog Helsingistä ovat koonneet ohjeita sisälogistiikan suunnittelun tärkeydestä.  

Voit ladata Intolog-asiantuntijan ohjeet alla näkyvistä linkeistä tai lukea tekstit suoraan linkkien jälkeen: 
 

 

 

RÄÄTÄLÖIDYT JA TURVALLISET RATKAISUT KUORMALAVAHYLLYISSÄ, JORMA VESALA INTOLOG OULU OY

Voiko kuormalavahyllyjä räätälöidä mittojen mukaan?
Kasten P90 -kuormalavahyllystö on mitoitettu SFS-EN 15512 -standardin mukaan. Hyllyä voidaan räätälöidä tämän standardin vaatimukset ja hyllystön kantavuustiedot huomioiden. Esimerkiksi vaakapalkit voidaan tilauksesta toimitusaika huomioiden valmistaa tarvittavan pituisiksi. Mitoituksessa kannattaa luonnollisesti ottaa huomioon hyllyssä pidettävien lavojen koko: EUR, FIN tai jokin erikoismittainen lava. Kuormalavahyllyistä on myös useita eri ratkaisuja, jotka soveltuvat eri toimintoihin ja tiloihin. Näitä ovat mm. läpivirtaus- ja syväkuormaushyllyt, kapeakäytävähyllyt sekä puoliautomaattiset ratkaisut kuten MOVO-siirtohyllyjärjestelmä sekä kauko-ohjattu satelliittihyllystö, joka on erittäin tehokas vaihtoehto syväkuormaus- ja läpivirtaushyllylle.

Miten kuormalavahyllyyn saadaan lisää kantavuutta?
Yksinkertaisin tapa lisätä lavapaikkakohtaista kantavuutta on käyttää vahvempia pylväitä ja/tai lyhyempiä vaakapalkkeja. Kuvastossa esiteltyjen vaihtoehtojen lisäksi Kasten-hyllyihin löytyy myös muita eri kantavuusluokkien vaakapalkkeja. Lisää kantavuutta saadaan vaakapalkin korkeutta tai ainevahvuutta lisäämällä, mutta aina pitää ottaa huomioon myös pylväselementin kantavuus, jota ei voi ylittää. P90-sarjaan löytyy vakiona pylväselementtejä myös eri ainevahvuudesta valmistettuna. Jos kantavuus niissä ei riitä, toimitamme tilauksesta myös 100 mm tai 120 mm leveät pylväät. Me Intolog-ketjun myyjät annamme mielellämme lisätietoja eri vaihtoehdoista. Myös ns. tuplaelementtejä tehdään raskaille taakoille. Näissä pylväselementti on yleensä vain 400 mm syvä ja niitä tulee kaksi peräkkäin syvyyssuuntaisesti. Yhdelle tasolle tulee näin neljä vaakapalkkia. Tuplaelementtiratkaisuissa tasolle saadaan yleensä noin neljännes lisää kantavuutta vakioon nähden. Kuormalavan kantavuus voi myös tulla vastaan painavia taakkoja hyllytettäessä. Yleensä ehjälle leimatulle lavalle luvataan 1000 kg:n kantavuus tasaisesti kuormattuna. Kertakäyttölavojen kantavuus on monesti huomattavasti pienempi.

Miten kuormalavahyllystön turvallisuutta voi lisätä?
Kasten-hyllyihin löytyy useita eri turvallisuus- ja lisäosia, joilla hyllystön käytettävyyttä saadaan parannettua. Kuormitustietojen tulee aina löytyä hyllystöstä. Törmäyssuojat ovat pakollisia trukkiväylien risteyksissä eli kulmapylväiden tulee aina olla suojattuja. Niillä saadaan muutkin pylväät tehokkaasti suojattua trukin törmäyksiltä. Myös käytettävä trukkityyppi vaikuttaa suojien tarpeellisuuteen, sillä varsinkin työntömastotrukilla tulee helposti nojattua pylvästä vasten. Standardin mukaan nykyisten törmäyssuojien tulee olla 400 mm korkeita. Yksipuoleiset hyllyt on aina varustettava takasuojaverkoilla, jos hyllyn takana liikkuu ihmisiä. Tunneleissa on oltava lavan putoamisen estävät tunnelisuojat. Tunnelialitukset henkilöliikenteelle on oltava korkeudeltaan vähintään 2100 mm. Trukeille ja muille koneille korkeus mitoitetaan +250 mm yli laitteen korkeuden. Tynnyreille ja keloille löytyy omat alustat hyllyihin. Myös hyllystöritilät ja puolilava-alustat helpottavat lavan hyllyyn asettamista. Keräilyä voidaan helpottaa ja tehostaa myös erilaisia vetotasoja käyttämällä ja lisäämällä hyllyihin keräilypaikkojen merkinnät. Työturvallisuutta voidaan lisätä lattiamerkinnöillä ja oikein sijoitettujen peilien avulla. Säännölliset hyllytarkastukset lisäävät myös varastotyöskentelyn turvallisuutta. Tarkastuksen voi tilata lähimmästä ketjun pisteestä.

Kuka voi asentaa kuormalavahyllyt?
Hyllyjen turvallisen käytön kannalta on tärkeää, että niiden asentamisessa on noudatettu valmistajan antamia ohjeita ja määräyksiä. Asennustarkastuksen ennen käyttöönottoa suorittaa yleensä hyllystön toimittaja tai asentaja. Tarkastuksessa varmistetaan, että hyllystö on asennettu asennusohjeen mukaan. Pöytäkirjat on säilytettävä ja tarpeen mukaan esitettävä viranomaisille. Hyllystön pystysuoruudelle ja vaakapalkin suoruudelle on asetettu toleranssit, ja asennuksen tulee täyttää nämä vaatimukset. Hyllyt on suunniteltu asennettavaksi kantavalle betonialustalle, muilla alustoilla on käytettävä asianmukaisia
lisäaluslevyjä tai kouruja. Trukilla kuormattavat hyllyt on aina kiinnitettävä lattiaan. Intolog-ketjun asentajat ovat valmistajan valtuuttamia ja saaneet tarvittavan opastuksen asennustyöhön.

 

VARASTOJÄRJESTELMÄN JA TILANSUUNNITTELUN PERIAATEKYSYMYKSIÄ, LAURI LIIMATAINEN INTOLOG HELSINKI OY

Mitä toimintoja varastossa tarvitaan ja miten ne sijoitellaan?
Vastaanotto, keräily, pakkaamo, lähetys- ja lastausalueet, jätehuolto, ja itse tavaran varastointi.
Millaisia aputiloja tarvitaan?
Puskuritilat, tekniset tilat, pakkausmateriaalien ja tyhjien lavojen säilytys, siivousvälineet ja -materiaalit,
työkalujen ja erilaisten apuvälineiden säilytys, huolto ja ylläpito, akkujen lataus, ja tietysti sosiaalitilat.

Käydään läpi myös:

 • Millainen toiminnanohjausjärjestelmä?
 • Millaisia työmenetelmiä on käytössä?
 • Millaiset materiaalinkäsittelylaitteet tarvitaan, liikkuvat vai kiinteät? Entä miten henkilöliikenne järjestetään ja suojataan?
 • Millainen hyllyjärjestelmä tai varastoautomaatti sopii parhaiten?
 • Mikä on hyllystön sijainti?
 • Varastoitavan tavaran ominaisuudet ja miten tavaraa säilytetään? Lava, paletti, laatikko…?
 • Tilausten rakenne ja rivikoot, muut käsittelytarpeet?
 • Tavaroiden sijoittelu?
 • Lattian rakenne? Tasaisuus/kaltevuus, lattian kantavuus
 • Millaisia rakenteellisia tai taloteknisiä rajoitteita tai tarpeita on otettava huomioon?
 • Kulkuteiden korkeus, pylväät, palkit, putket, vesi- ja sähköpisteet, tietoverkkojen ja atk-laitteiden vaatimukset, paloturvallisuus, sprinklaus, ilmastointi, lattiakaivot, hälytysjärjestelmä, kulunvalvonta ja valaistuksen riittävyys eri toimintoihin.

  Hyviä periaatteita, kun varaston uusiminen tai uusi varasto on ajankohtainen, ota huomioon:
 • Rakennussuunnittelu ja kalustetoimittaja mukaan mahdollisimman aikaisin ja huomioidaan myös mahdolliset tulevaisuuden kapasiteettimuutokset.
 • Rakennus tehdään toimintojen ympärille ja niiden sujuvuutta tukemaan.
 • Lait, määräykset, ergonomia ja työturvallisuus huomioidaan koko suunnitteluprosessin ajan.
 • Työskentelytilat rauhoitetaan melulta ja muulta häiriöltä mahdollisimman hyvin. Äänekkäät koneet ja laitteet eristetään.
 • Yhteydenpidon mahdollisuus työntekijöiden kesken varmistetaan.
 • Tilat järjestellään toimintaketjun mukaan ja vältetään ristikkäisiä virtauksia, jotta vältytäänkonflikteilta ja katkoksilta. Toiminnot eivät saa häiritä toisiaan edes poikkeustilanteessa.
 • Siirtojen ja kuljetusten tulee olla sujuvia, helppoja ja mahdollisimman lyhyitä.
 • Selkeä opaste- ja merkintäjärjestelmä varastoon ja aputiloihin.
 • Kaikelle on paikka, jotta järjestystä on mahdollista ylläpitää.
 • Tila on hyödynnetty tehokkaasti koko korkeudelta.
 • Tasonvaihtoja on mahdollisimman vähän.
 • Kapasiteetin toimittava sesonkihuipuissakin.