FIFO

Lavahyllyjärjestelmät

Tilaa säästävät lavahyllyratkaisut parantavat varastointikapasiteettia, säästävät aikaa ja alentavat työvoimakustannuksia. Kastenin hyllyjärjestelmät on suunniteltu vähentämään tilausten keräilyssä tarvittavan lihasvoiman määrää.

Satelliittihyllystö,  syväkuormaushyllyt,  läpivirtaushyllyt,  MOVO-siirtohyllyjärjestelmä  ja  pushback-hyllyt  ovat  esimerkkejä  tilaa  säästävistä  hyllyjärjestelmistä,  jotka  sopivat  erilaisiin  varastointitarpeisiin.  Ne  tehostavat  tilankäyttöä  perinteiseen  kuormalavahyllystöön  verrattuna. 

Satelliittihyllystö  mahdollistaa  syväpinnonnan  ilman  hyllykäytäviä.  Solaratkaisussa  yhdistyvät  syväkuormaushyllyn  edut  ja  puoliautomaattinen,  liikkuva  alusta.  Kauko-ohjattu  sukkula  täyttää  ja  tyhjentää  koko  hyllystön  tason,  ja  kaikki  tila  saadaan  käyttöön.  Hyllystöä  voidaan  käyttää  joko  first  in  –  last  out  –  tai  first  in  –  first  out  -periaatteella  varastonhallintajärjestelmän  mukaisesti.  Satelliittihyllystö  on  erinomainen  valinta,  kun  varastoidaan  suuria  määriä  samaa  nimikettä.  Tämä  varastoratkaisu  soveltuu  myös  pienille  sarjoille  erilaisia  massalavoja. 

Syväkuormaushyllystö  sopii  varastointiin,  jossa  samaa  nimikettä  on  paljon.  Pinontaa  ei  tehdä  päällekkäin.  Kuormalavoja  mahtuu  50  %  enemmän  kuin  perinteiseen  kuormalavoilla  tehtävään  varastoratkaisuun.  Syväkuormaus  on  tehokas  tilankäytönmuoto  tuotteille,  joita  voidaan  varastoida  first  in  –  last  out  –periaatteella.  Esim.  sesonkituotteet.

Pushback-hyllystö  onhyvävalinta,  kun  tavaraavarastoidaan  paljon  pienellä  alueella,  kun  samaa  tuotenimikettä  on  runsaasti  ja  tuotteet  ovat  varastoitavissa  first  in–  last  out  –periaatteella.  Siirtoetäisyydet  ovat  lyhyitä,  ja  saat  lisättyä  varastointikapasiteettiasi  lähes  1.5  kertaiseksi.  Pinontaa  ei  tehdä  päällekkäin,  vaan  hyllystö  muodostuu  push  back  -kanavista,  joissa  lavoja  voidaan  käsitellä  erikseen  eri  tasoilla.  Lavat  sijoitetaan  lavavaunujen  päälle,  ja  vaunut  siirtyvät  painovoiman  vaikutuksesta  niin,  että  käsittely  on  mahdollista  keräilykäytävältä  käsin  trukeilla.   

Lavavaunujen  johteiden  kaltevuus  on  4  %.  Johteet  kiinnitetään  K90-kuormalavahyllystön  vaakapalkeihin.  Push  back  -kanavien  syvyys  on  yleensä  kahdesta  neljään  lavaa.  Kanavasyvyyttä  voidaan  lisätä  kymmeneen  lavapaikkaan  saaakka  käyttämällä  kanavassa  rullarataa.  Kun  ensimmäinen  lava  puretaan,  seuraavat  lavat  siirtyvät  painovoiman  vaikutuksesta  keräilykäytävän  suuntaan.  Hyllystöllä  saavutetaan  useinparempi  täyttöaste  kuin  syväkuormaushyllystössä. 

MOVO-siirtohyllyjärjestelmä  on  toimiva  varastoratkaisu  hidaskiertoiselle  tavaralle.  Sähköisesti  ohjattava  MOVO  on  raskas  siirtohyllyjärjestelmä,  joka  liikkuu  lattiaan  upotettujen  kiskojen  päällä.  Kuormalavoja  mahtuu  MOVOON  70  %  enemmän  kuin  perinteisiin  kuormalavahyllystöihin.  Siirtohyllystöt  voivat  kantaa  jopa  24  tonnin  hyllyvälikuormia  jopa  12  metrin  hyllykorkeuksilla.  Se  siis  lisää  huomattavasti  olemassaolevan  varaston  kapasiteettia  ja  säästää  tilaa  uudisrakennuksessa.  Lavoista  100  %  on  luoksepäästäviä.  Siirtohylly  voidaan  suunnitella  lähes  kaikenlaisiin  tiloihin  moduulirakenteensa  ansiosta. 

Läpivirtaushyllystö  sopii  tavaralle,  jonka  halutaan  kiertävän  hyllyssä  first  in  –  first  out  –periaatteella.  Hyllytys  ja  keräily  tapahtuvat  eri  työkäytäviltä.  Kuormalavoja  mahtuu  30  %  enemmän  kuin  perinteiseen  kuormalavahyllystöön.  Läpivirtaushyllystössä  lavat  kulkevat  läpivirtausradoilla  hyllystön  läpihyllytyspuolelta  keräilypuolelle.  Soveltuu  erityisesti  kohteisiin,  joissa  on  suuri  lavamäärä  samaa  tuotetta  ja  käsittelyn  toivotaan  tapahtuvan  first-in  first-out  periaatteen  mukaisesti.  Työntömaastotrukit  tai  sähkökäyttöiset  vastapainotrukit  ovat  hyviä  vaihtoehtoja  tavaran  siirtelyssä. 

Kapeakäytävähyllystö  säästää  tilaa,  kun  lattiatilaa  on  hyvin  rajallisesti  käytettävissä.  Hyllystö mahdollistaa  useat  aktiiviset  keräilypaikat.  Varastopaikkoihin  päästään  nopeasti  käsiksi  ja  keräily  on  nopeaa  suoraan  hyllystä.  Tavoitettavuus  on  100  %  kaikilla  lavapaikoilla.  Hyllystöä  voidaan  käyttää  joko  niin,  että  keräilijä  on  trukissa  lattian  tasolla  tai  trukeilla,  joissa  keräilijä  nousee  ylös  haarukoiden  tasolle.  Kapeakäytävätrukit  on  suunniteltu  kulkemaan  kapeammassa  käytävässä  ohjattuna  joko  alaohjauskiskoilla  tai  kaapelilla.  Tätä  tiivistettyä  hyllyjärjestelmää  on  käytetty  useilla  eri  toimialoilla.  Varastoratkaisu  on  joustava  vaakapalkkien  helpon  korkeussäädettävyyden  ansiosta.    Varaston  kierron  hallittavuus  on  hyvä. 

Puoliautomaatio  on  ratkaisu,  joka  voidaan  lisätä  olemassa  olevaan  tilaan.  Täysautomaatioon  verrattuna  kustannukset  ovat  pienemmät,  toteutus  helpompi  ja  joustavampi.  Myös  riskit  ovat  pienemmät,  ja  sijoituksen  tuotto  tulee  nopeammin.  Eri  ratkaisumalleja  on  mahdollista  simuloida  etukäteen  etujen  vertailemiseksi.  Puoliautomaattiset  varastoratkaisut  ovat  tehokkaita  ja  joustavia  järjestelmiä  myös  tulevia  liiketoiminnan  muutoksia  ajatellen.    Kysy  lisää  parhaista  ratkaisuista  lähimmältä  Intolog-myyjältäsi.

Kysy lisää: Varastoautomaatit ja muut sisälogistiikan ratkaisut

Kysy lisää, asiantuntijamme vastaavat

Wrapper

Täyttämiesi tietojen perusteella tuoteasiantuntijamme voi ottaa sinuun yhteyttä. Voimme myös lähettää sinulle tuotetietoa. Yksityisyydensuoja