Varastoturvallisuus

Varastoturvallisuus

Varaston turvallisuus, kuntotarkastus ja trukinajokortti ovat Intologin järjestämien turvallisuuskoulutusten teemoja. Järjestämme myös yrityskohtaisia koulutuksia. Intolog on sisälogistiikan luotettava ja ammattitoinen kumppanisi, joka palvelee paikallisesti ja valtakunnallisesti. Kysy lisää lähimmältä Intolog-myyjältäsi.

Turvalliseen varastohyllyjen käyttöön kuuluu, että hyllyjen kuntoa tarkkaillaan ja tarkastetaan säännöllisesti. Ensimmäinen tarkastus on asennuksen tai muutostöiden jälkeen aina ennen käyttöönottoa. Intologin tekemiin asennuksiin tämä kuuluu vakiona. 

Työntekijöiden vastuulla on tarkkailla hyllyjen kuntoa säännöllisesti eli päivittäin työtehtävien ohessa. Havaituista vaurioista tai puutteista tulee informoida aina esimiestä. Työnantajan vastuulla on korjata/korjauttaa riskipaikat mahdollisimman pian. On syytä kiinnittää huomiota myös kuljetusreittien ja työskentelyalueiden esteettömyyteen ja siisteyteen sekä turvallisiin ja ergonomisiin työtapoihin. Työsuojeluhallinnon ohjeiden mukaan varastohyllyille tulee tehdä myös vuosittain määräaikaistarkastus. Määräaikaistarkastuksen tehtävä on varmistaa hyllyjen kunto ja lakisääteisten turvallisuusosien käyttö sekä tarkastaa kuormitusmerkinnät ja niiden noudattaminen. Intolog tekee hyllyjen kunto - ja vauriotarkastuksia sekä neuvoo ja kouluttaa varastoturvallisuusasioissa. Ota yhteyttä!

Turvallisesti  varastossa  –kurssi 

Koulutus  antaa  yleiskuvan  erilaisista  varastohyllytyypeistä  ja  rakenteista  sekä  turvallisuus-  ja  lisäosista  ja  myös  varaston  yleisturvallisuudesta.  Hyllyjen  turvallinen  käyttö,  sallitut  kuormitukset  sekä  hyllyjen  turvatarkastuskäytännöt  käydään  läpi  asiakaskohtaisesti. 

Kuntokartoituskoulutus 

Koulutuksessa  paneudutaan  varastohyllyjen  kunnon  tarkastamiseen  ja  hyllyvaurioiden  vakavuuden  arviointiin  sekä  yleisimpiin  korjaustapoihin.  Koulutus  perustuu  SFS-EN  15635  -standardin  vaatimuksiin. 

Trukinkuljettajakurssi 

Koulutuksessa  käydään  läpi  työturvallisuuteen  ja  kuljettajan  työtehtäviin  liittyviä  asioita.  Lisäksi  opetellaan  trukin  käyttö.  Hyväksyttävästi  kurssin  läpäissyt  saa  itselleen  trukinajokortin.  Järjestämme  myös  yrityskohtaisesti  räätälöityjä  koulutuksia!  Kysy  lisää  lähimmältä  Intolog-myyjältäsi.

 

Tutustu myös kuormalavahyllyn turvallisuusosiin!

Kysy lisää: Törmäyssuojat ja muut sisälogistiikan ratkaisut

Kysy lisää, asiantuntijamme vastaavat

Wrapper

Täyttämiesi tietojen perusteella tuoteasiantuntijamme voi ottaa sinuun yhteyttä. Voimme myös lähettää sinulle tuotetietoa. Yksityisyydensuoja