Search
Close this search box.

Jyväskylän yliopisto

Säilytyskapasiteetin maksimointi Kasten-arkistohyllyillä

Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskuksen kokoelmakeskuksen ja sen arkistohyllyjen on tarkoitus kattaa aineiston kartunta vuoteen 2030 saakka. Luolastossa oleva Kasten-Compactus siirtovaunuilla ja Kasten-levypäätyhyllyillä toteutettu hyllykapasiteetti on lähes 22 kilometriä (21.750 hyllymetriä).
Kasten-Compactus siirtovaunut ovat kantavia ja keveitä käyttää vaihteellisen käyttölaitteen ansiosta. Siirtovaunut toimitettiin osissa haalauksen helpottamiseksi ja siirtokiskot pinta-asennettiin sekä välit täytettiin plaanolla, jotta saavutettiin tasainen lattia ja esteetön kulku hyllykäytävissä. Säilytyskapasiteetti on maksimoitu, koska arkistohyllyjen korkeudet myötäilevät kaarevaa luolan kattoprofiilia ja hyllytasojen säätöväli, joka on 11,5 mm, mahdollistaa eri kokoisten aineistojen säilyttämisen tehokkaasti. Lisäksi hyllystösyvyydet on valittu aineiston koon mukaan.
”Hyllyjen asennus ja toimitus sujuivat hyvin sovitussa aikataulussa, ja jälkikäteen havaittuihin muutostarpeisiin reagoitiin nopeasti. Aineiston sijoittuminen yhteen kerrokseen ja tilaan selkeytti aiemmin pirstaleista kokoelmien sijoittelua. Kiskojen välien täyttäminen plaanolla teki lattioista erittäin tasaiset, jolloin kiskojen ylittäminen kirjavaunuilla on helppoa”
Eila Elomaa, kirjastonhoitaja, Avoimen tiedon keskus, kirjasto, Jyväskylän yliopisto kuvailee projektia