Tarkastukset ja koulutukset

Varastoturvallisuus

Varaston turvallisuus koostuu useasta osatekijästä. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on toimittava niin, että vaara- ja haittatekijöiden syntyminen pyritään estämään. Siksi on säännöllisesti tarkkailtava työympäristöä, laitteistoa ja kalustoa sekä työtapojen turvallisuutta. Laki kehottaa työnantajaa käyttämään ulkopuolisia asiantuntijoita, jos itsellä ei ole riittävää tietämystä vaarakohtien arvioinnista. Intolog-ketju on varastoturvallisuuden asiantuntija.

Linkki kuvastoon sivulle 19: Avaa uuteen välilehteen

Varastohyllyjen kunnon tarkkailu

Varastohyllyt säilyttävät kantavuutensa ja käyttökelpoisuutensa vuosikymmeniä, ellei hyllyihin tai niiden kiinnityksiin tule vaurioita.  Vauriot hyllyn pylväissä ovat kaikkein vaarallisimpia, mikä voi pahimmillaan johtaa jopa hyllyn romahtamiseen. Pienikin pylväsvaurio voi heikentää hyllyn kantavuutta merkittävästi.

Jatkuvaksi tarkkailuksi kutsutaan sitä, että kaikki varastossa työskentelevät osana päivittäisiä toimintoja myös tarkkailevat hyllyjen kuntoa ja raportoivat havaitsemansa vauriot, puutteet tai muut vaaran paikat varaston vastuuesimiehille.

On kuitenkin hyvä tehdä varastossa myös hyllyturvallisuuden määräaikaistarkastuksia esimerkiksi vuoden välein, kuten kiinteiden hyllystöjärjestelmien käyttöä ja kunnossapitoa koskeva SFS-EN 15635-standardi suosittelee. Tarkastuksesta tehdään kirjallinen raportti, jossa esitetään havainnot ja tarvittavat toiminnat turvallisuuspuutteiden korjaamiseksi. Joskus turvallisuuteen vaikuttavat puutteet ovat sellaisia, joita käyttäjät itse ei tutusta ja jatkuvasti nähdystä ympäristöstä helposti huomaa. Ulkopuolisin silmin havainnointi on usein tarkempaa.

Turvallisesti varastossa –koulutukset

Intolog-pisteistä voi kysellä myös yrityskohtaisia koulutuksia pienelle ryhmälle. Koulutus antaa yleiskuvan erilaisista varastohyllytyypeistä ja rakenteista sekä turvallisuus- ja lisäosista ja myös varaston yleisturvallisuudesta. Hyllyjen turvallinen käyttö, sallitut kuormitukset sekä hyllyjen turvatarkastuskäytännöt käydään läpi asiakaskohtaisesti. Koulutus perustuu SFS-EN 15635 -standardin vaatimuksiin. 

Koulutus voidaan myös osittain räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan. Se voi esim. keskittyä yleiseen turvallisuuteen ja työskentelyyn varastossa tai sitten siinä voidaan käydä tarkemmin läpi tarkastusten ja vaurioanalyysien tekoa.

Kurssi voidaan pitää asiakkaan tiloissa tai sopimuksen mukaan Intolog-toimipisteessä.

Trukinkuljettajakurssi

Kurssi pidetään yhteistyössä Logisnext Finland Oy:n kanssa ja siinä käydään läpi työturvallisuuteen ja kuljettajan työtehtäviin liittyviä asioita. Lisäksi opetellaan trukin käyttäminen. Hyväksyttävästi kurssin läpäissyt saa itselleen trukinajokortin.