Varaston suunnittelu

Varaston suunnittelu

Varaston suunnittelu

Varaston toiminnan ja hyllyratkaisujen suunnittelulla pyritään tekemään varastosta käyttötarkoituksen mukainen sekä tehokas ja joustava. Hyvässä varastossa on selkeä järjestys ja hyvä työturvallisuus. Seuraavassa on joitakin yleisiä ohjeita varaston ja varastohyllyjen suunnitteluun.

Linkki kuvastoon sivulle 45: Avaa uuteen välilehteen
Tarpeiden kartoitus

Suunnittelu alkaa aina tarpeiden selvittämisellä. Selvitä varastoitavien tavaroiden koot, painot ja määrät ja miten niitä käsitellään.

Kartoita mitä toimintoja varastossa tarvitaan: vastaanotto, keräily, pakkaamo, lähetys- ja lastausalueet, jätehuolto jne. sekä tietenkin tavaran varastointitarve.

Varastossa tarvitaan myös erilaisia aputoimintoja ja aputiloja: Puskuritilat, tekniset tilat, pakkausmateriaalien ja tyhjien lavojen säilytys, siivousvälineet ja -materiaalit, työkalujen ja erilaisten apuvälineiden säilytys, huolto ja ylläpito, akkujen lataus ja tietysti sosiaalitilat.

Varastointiratkaisun valinta

Usein aluksi mietitään erilaisia vaihtoehtoisia varastointiratkaisuja sekä niihin liittyviä tilatarpeita. Yhtä oikeaa ratkaisua ei ole, vaan se riippuu monesta asiasta. Isommissa investoinneissa mietitään tietysti myös takaisinmaksuaikaa. Suurimmat kustannuselementit varastossa ovat tilakustannukset ja henkilöstökustannukset, jolloin korostuvat varastotilan tehokas käyttö ja varastotoimintojen hyvä sujuvuus.

Useimmiten yleisesti käytetyt ratkaisut ovat hyvä lähtökohta, kuten kuormalavojen varastointi kuormalavahyllyissä. Tällöin päästää suoraan miettimään layoutia ja mitoittamaan hyllyjä.

Layout-suunnittelu

Ensimmäinen kysymys on, että millaiset materiaalinsiirto- ja nostolaitteet ovat käytössä tai ollaan hankkimassa. Eli millaisilla trukeilla tai pinoamisvaunuilla varastossa toimitaan ja millaiset työkäytävät niille tarvitaan.

Tavaroiden sijoitteluun eli varastopaikkojen valintaan vaikuttaa paljon sen, miten tavaravirrat on ajateltu sujumaan parhaiten varastossa.

Yleisiä ohjeita ovat:
Varastohyllyjen mitoitus

Hyllytoimittaja tekee hyllyjen mitoituksen antamiesi lähtöarvojen perusteella. Mitoituksessa vaikeinta on tietysti tulevaisuuden tarpeiden huomioiminen. Toisaalta antamalla liian varman päälle olevat lähtötiedot mennään kuitenkin ylimitoittamiseen, mikä johtaa investoinnin kustannusten nousuun.

Yleensä kuormalavahyllyvaraston layoutin muuttaminen ja/tai osan hyllyjen kantavuuden kasvattaminen onnistuu jälkikäteen varsin hyvin. On kuitenkin tilanteita, missä joku muu tekijä rajoittaa muutoksia, esimerkiksi varaston sammutusjärjestelmän sprinkleriputket tai puoliautomaattiset raskashyllyt kuten MOVO, läpivirtaushyllystö tai satelliittihyllystö. Näissä tapauksissa hyllystön mitoittamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota tulevaisuuden tarpeet huomioiden.

Varastorakennukset

Varastointiratkaisujen ja varastorakennusten suunnittelua tulisi tehdä käsi kädessä. Varastorakennuksen tulee soveltua ajateltuun toimintaan.

Varaston lattian tulee olla riittävän vahva kantamaan koko varastoon ajateltu kuorma. Varastohyllyistä aiheutuu pylväiden kohdalla lattiaan pintapaine, mikä lattian tulee kestää. Hyllyn pylväät ja törmäyssuojat tulee kiinnittää kiila-ankkureilla tai betoniruuveilla lattiaan. Jos lattiassa kulkee lämmitysputkia, ne eivät saa sijaita pylväiden kohdalla.

Kun tiedetään, mihin hyllyrivit tulevat, on valaistuksen suunnittelu mahdollista tehdä hyvissä ajoin. Samoin lattiakaivot voidaan sijoittaa oikeaan paikkaan varaston toiminnan kannalta. Hätätiet, sähkökaapit, vesipisteet, lämmityslaitteet jne. tulee huomioida hyllylayoutissa.

Varaston toiminnanohjaus

Nykyaikaiset varaston toiminnanohjausjärjestelmät (WMS) optimoivat varaston toimintoja tehokkaammaksi ja vähentävät inhimillisiä virheitä keräilyissä ja hyllytyksissä.

Kun automaatio ohjaa ja optimoi varaston toimintoja, niin varastopaikkojen käyttö on erilainen kuin perinteisissä kiinteäpaikkaisissa varastoissa, eli se on dynaaminen.

Varastosimulaatiota voidaan jo suunnitteluvaiheessa käyttää vertailtaessa erilaisten varastointiratkaisujen ja varastolayoutien sekä keräilyreittien tehokkuutta ja toimivuutta.

Varaston turvallisuus
Varastolayout ja kulku- ja kuljetusreitit vaikuttavat myös varastoturvallisuuteen. Hyvä työturvallisuus kasvattaa myös työn tehokkuutta.
Varaston laajennettavuus

Suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon myös varastokapasiteetin laajennettavuus tulevaisuudessa. Varastokapasiteettia voidaan kasvattaa tietenkin tiloja laajentamalla, mutta myös erilaisella kehittyneemmillä varastointiratkaisuilla.

Hyvä esimerkki on pientavarahyllyjen korvaaminen varastoautomaateilla. Lattiatilaa vapautuu huomattavasti ja keräily on tehokkaampaa.

Kuormalavahyllyille on olevassa nk. raskaat siirtovaunut, joilla hyllyrivit ovat kiinni toisiinsa ja automatiikka avaa kulloinkin tarvittavan keräilykäytävän. On osoittautunut hyväksi tavaksi tehdä uuteen varastoon siirtokiskot valmiiksi, vaikka aloitetaan kiinteillä hyllyillä. Kun toiminta laajenee, niin hyllyt siirretään kiskojen päälle ja kapasiteettia saadaan huomattavasti lisää laajentamatta itse rakennusta.